บรรยากาศการเรียนการสอน

TECHNOLOGY FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูสุวารินทร์ โรจน์ขจรนภาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูแคทรียา จันต๊ะ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูแสงมณี วิรัตน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูจันทร์พร รัตนวาณิชยกุล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูจันทนา โพธิปฐม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูธิดาวรรณ แสงหอย
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูสุจินดา จิรพิทักษ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูนิธินันท์ ปิติคุณพงศ์สุข
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูพิมญาดา ฉัตรมหาสุวรรณ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูปิยะมาศ กาญจนเรืองโรจน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูจิรารัตน์ ปั้นสุวรรณ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูปุณณภา จงอนุกูลธนากร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูนารถนารี ทองสมบูรณ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูนภวรรณ เลียวลิขิต
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูลภัสรดา ช้างแก้ว
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux